2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, vychovatelé ŠD a ŠK
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT bude akreditováno
šablony

Praktický seminář s dílnou zaměřený na rozvoj prostorové představivosti a polytechnického vzdělávání (PLV) v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ především prostřednictvím tzv. Magformers geometrie (publikace 2D a 3D geometrie). Vzdělávací program vychází ze současných požadavků na obsah učiva i na aktivní formy získávání poznatků a navozuje možnosti pro řízené i spontánní objevování žáků, protože geometrie vystavěná na abstraktnosti není pro mnohé žáky srozumitelná a uchopitelná.

V praktické dílně s běžně dostupnou stavebnicí Magformers a publikacemi s podtitulem Geometrické karty si přiblížíte postupy objevování a vyvozování planimetrických a stereometrických poznatků na úrovni očekávaných výstupů RVP ZV pro 2. stupeň ZŠ. Ověříte si důležitý a nenahraditelný princip cyklického uspořádání učiva geometrie, neboť na každé vyšší úrovni se opakuje, upevňuje a rozšiřuje obsah učiva.

Prostřednictvím činností se seznámíte s různými formami a metodami tvořivého a činnostního učení. Zaměříte se na samostatnou, párovou i skupinovou práci. Vyzkoušíte si na zadaných úlohách přizpůsobování náročnosti možnostem i nadání žáků tak, aby byli motivováni k objevování nejen při řízených, ale i spontánních a samostatných činnostech na stanovištích. 

Obsah – témata:

 • mnohoúhelníky
 • mnohostěny (například krychle, kvádr, jehlan, komolý jehlan, hranoly)
 • rotační tělesa (například válec, kužel, koule)
 • klasifikace trojúhelníků a čtyřúhelníků
 • shodná zobrazení
 • výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů
 • výpočty povrchů a objemů prostorových útvarů


Vzdělávácí program lze hradit ze šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Od 4. 11. 2021 je opět možné absolvovat a financovat ze šablon akreditované kurzy DVPP v distanční formě (WEBINÁŘE).

MŠMT vydalo informaci, kterou naleznete zde.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
08.12.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘERNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.1 590 KčPřihlásit se
08.3.2022Informace k termínům8 vyuč. hodinLipka, BrnoRNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.1 590 KčPřihlásit se
12.4.2022Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace