Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-8683/2021-4-245
šablony

Seminář je zaměřen na oblast rozpoznání forem, směrů a příčin agrese, na rozdíl mezi asertivitou a agresivitou, teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí, pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku.

Jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na zesílení agresivních tendencí jedinců?

Budeme se zabývat směry agrese u dítěte předškolního věku a možnostmi jejich řešení. Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací.

Součástí semináře jsou modelové situace konfliktního chování, otázky agresivity a trestu – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování, např. práce s tělem u agresivního jedince.

Lektor využívá aktivizující metody diskuse a řešení problémů z praxe.

Dále Vám vysvětlíme práci s modelem pesoterapie – základní sociální potřeby dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení těchto potřeb se u dětí objevují agresivní projevy.

Seminář obsahuje blok „Práce s rodičem agresivního dítěte“.

Kdy může být i učitel zdrojem agresivity?

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.


Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
22.10.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinMísto konání bude upřesněno, BrnoMgr. Světlana Drábová1 590 KčPřihlásit se
19.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace