Aktuální právní problémy ve školství

Právní poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Základní informace

Rozsah hodin 5 vyuč. hodin
Cílová skupina Ředitelé a další vedoucí pracovníci škol a školských zařízení a jejich zástupci
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT Bude akreditováno

Seminář je zaměřen na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy.

Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Obsah semináře můžete sami ovlivnit a podílet se zasláním návrhů témat, která Vás zajímají a dotazů, na které chcete odpovědět.

K vybraným komentářům a diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:

  • aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství, včetně informací k novele zákoníku práce
  • nová právní úprava dovolené
  • práce z domova u pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • překážky v práci z pohledu změn vyvolaných novelou zákoníku práce
  • aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů)
  • aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení školy nebo školského zařízení.

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:

Z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email: wildmannova@infracz.cz.

Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
11.11.2021Informace k termínům5 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6JUDr. PhDr. Jiří Valenta1 990 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.