Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci ZŠ a spec. škol, asistenti pedagoga, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

V tomto vzdělávacím programu vám představíme metody strukturovaného učení aplikované do výuky Braillova písma u žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem. Metodika strukturovaného učení je zpracovaná pro výuku trivia a využitelná v ostatních předmětech.

Získáte dovednosti k přípravě strukturovaných úkolů pro žáky s lehkou mentální retardací a autismem v kombinaci se zrakovým postižením. Strukturované úkoly je možné modifikovat rovněž pro žáky bez zrakového postižení.

Seznámíte se s podmínkami a možnostmi úspěšné integrace žáků se zmiňovaným kombinovaným postižením.

Program vzdělávací akce je dále zaměřen na mimoškolní aktivity a terapie jako formy prevence problémového chování žáka s autismem.


Obsah programu v bodech:

 • Seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vliv na vývoj osobnosti dítěte s těžkým zrakovým postižením
 • Kombinované postižení, rozbor zrakového postižení, autismu a mentální retardace
 • Strukturované učení jako základ výchovných metod, vliv na předškolní vzdělávání, předbraillská příprava
 • Představení metodiky strukturovaného učení ve výuce trivia podle osnov základní školy praktické
 • Možnosti strukturovaných úkolů v předmětech VV, HV, TV, PV
 • Aplikace strukturovaného učení v mimoškolních činnostech, formy terapií
 • Legislativní podmínky edukace žáka s kombinovaným postižením, asistent pedagoga
 • Tvorba IVP a sestavování modelových hodin
 • Praktický nácvik výuky Braillova písma, výroba strukturovaných úkolů
 • Seznámení s výukou práce na počítači a hlasovým výstupem a práce s Braillovým řádkem 


PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 • aktivita č. 2.I/6 - šablony pro mateřské školy
 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy
Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Souvisejicí kurzy

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání poruch10 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy MŠ12 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Agresivita8 vyuč. hodinšablonyDetail
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neukázněné dítě v předškolním věku6 vyuč. hodinDetail
Co, kdy a jak v předškolním věku?8 vyuč. hodinDetail
Společné vzdělávání v mateřských školách16 vyuč. hodinšablonyDetail