Autismus (ZŠ)

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci 1. stupně základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-15498/2018-2-482
šablony

Na tomto semináři se dozvíte informace o poruše autistického spektra (PAS). Tato porucha je bohužel diagnózou pro celý život.

Autismus prostupuje celou osobností jedince. Netýká se pouze vybraných projevů a nedá se nikterak medicínsky odstranit. Je třeba s ním naučit žít rodiče, učitele a především samotného jedince. Diagnóza se týká sociálních vztahů v celé rovině, jejich navazování a udržování, pochopení mezilidské (a to nejen) interakce.

Na semináři se naučíte, jak k autismu z pozice pedagoga přistupovat. Získáte náměty, tipy 
a informace o možnostech vzdělávání a terapie pro žáky, kteří trpí touto poruchou.

Stručný obsah: Co je PAS, triáda postižení, dítě s PAS, žák s PAS, dospělý s PAS, biologický přístup k PAS, behaviorální přístup k PAS, možnosti vzdělávání, možnosti terapie, další život osob s PAS, rodina jedince s PAS

 PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

  • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
  • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Autismus (ZŠ) Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Souvisejicí kurzy

WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami8 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail