Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci všech typů škol s výukou anglického jazyka
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-32522/2020-4-726
šablony

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku nějak oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

Kdo by nechtěl, aby jeho vyučování bylo živé, aby žáky bavilo a motivovalo k dalším, stále lepším výkonům?

Na slovní zásobu si děti zakládají slovníčky a doma se učí slovíčka, ze kterých se bude v další hodině psát test. Tento způsob učení není sám o sobě moc zábavný a motivující. Zábavnou slovní zásobou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci osvojit si slovní zásobu potřebnou ke komunikaci v angličtině a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu jazyků.

Budeme se zabývat aktivitami, kterými mohou učitelé oživit různé části hodiny. Jedná se z velké části o aktivity procvičující jednotlivou slovní zásobu a její plynulé zařazení do běžné konverzace a využití tematické slovní zásoby v zábavných textech a písních. Zábavná slovní zásoba obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. 

Součástí semináře bude příprava vhodného jazykového prostředí. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů, jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle dnů v týdnu, částí dne, tematicky sjednocené hry, příběhy a písničky).

Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, interaktivní předměty, doplňovačky, písně, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází apod.). Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Mezi hry na procvičování slovní zásoby budou zařazeny např.: hry s asociacemi, individuální tvorba krátkého příběhu, obrázkové kartičky, hry Gone fishing, Oposites, Fiday I am in love, Dobble, Bingo, Crazy shapes atd.

Pro skladbu vět a využití jednotlivých témat budou využity například hry: Ball bearing, Sentence run, market of words, not me, Run, run as fast as you can, Translator, Gapmiming.

 Mezi konverzační hry bychom mohli zařadit např. Pen, 3 truths 1 lie, Fun questions, What’s up, Tenses dance, Picture description, Paper strip, Fortune teller, Story cards.

Zaměříme se na rozbor jednotlivých aktivit a prodiskutujeme jejich možné využití pro jinou tematickou oblast. V neposlední řadě se podělíme o vlastní zkušenosti s využitím her ve výuce a zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a například na jaké gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.


PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
14.5.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Petra Jennings1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace