Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-13018/2017-3-590
šablony

Na tomto semináři získáte informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači.

Na základě získaných poznatků budete schopni, pod vedením logopeda, s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci. Budete se také věnovat vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů.

Stručný obsah:

1. Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku

 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku – jazykové roviny
 • Příklady z logopedické praxe – audio nahrávky a jejich rozbor
 • Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe
 • Pomůcky, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi

2. Dítě s diagnózou vývojová dysfázie

 • Definice, příčiny, formy, příznaky v hloubkové i povrchové struktuře řeči a v dalších oblastech
 • Diagnostika, výskyt
 • Předškolní vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

3. Metodická část pro učitelky MŠ a logopedické asistentky

 • Postupy aplikované v logopedické intervenci u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věku
 • Obecné principy využívané u dítěte s vývojovou dysfázií
 • Opatření pro zvýšení efektivity v komunikaci mezi dítětem a komunikačním partnerem
 • Vytváření logopedických deníků – spolupráce logopeda, rodičů a logopedického asistenta
 • Individuální vzdělávací plán

4. Aplikace speciálních pracovních listů

 • Prezentace speciálních pracovních listů – rozvoj komunikační schopnosti u dětí předškolního věku – jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, komunikační tabulky, slovní
  a větná pexesa
 • Prezentace baterie her – cíleně zaměřené hry na rozvoj komunikace v předškolním věku
 • Prezentace audio nahrávek dětí s diagnózou vývojová dysfázie a jejich rozbor

 Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
23.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Křivková1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.