Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, středních škol, výchovní poradci, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnocení je velmi složité a dotýká se všech účastníků vzdělávacího procesu.

Tento seminář je rozdělen na dva výukové dny.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnocení je velmi složité a dotýká se všech účastníků vzdělávacího procesu. Tento seminář je rozdělen na dva výukové dny:

1. den

Chcete posílit své dovednosti v hodnocení žáků? Díky semináři získáte nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka (předávání informací žákům o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších; vodítka a ukazatele, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli).

Hodnoticí dovednost učitele by měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaké jsou on a jeho žáci zvyklí. Seminář vám pomůže při tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

 • Reflexe jako základní kámen profesního i osobnostního rozvoje = Co, jak a proč chceme nebo potřebujeme hodnotit u žáků?
 • Vědomá zpětná vazba a co v ní musíme vidět = Jak získat kritéria hodnocení pro žáky?
 • Směřování moderního managementu vedení třídy na úroveň učení, které lze ve škole dosáhnout (pasivní, závislé, formativní, autonomní) = Jak koncipovat hodnocení v duchu kritérií?
 • Jak se učit formativnímu hodnocení za použití evaluace (zpětná vazba na přijatý plán učebních osnov) v hodnocení klíčových kompetencí?
 • Tvorba žákovských portfolií a jejich smysl

2. den

Druhá část je zaměřena na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných. Zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení.

Vysvětlíme vám, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka. Budeme také hovořit o tom, jak hodnocení vysvětlit rodičům a jak je informovat o pokrocích a nedostatcích žáka.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

 • Hodnocení žáků, význam hodnocení a jeho specifika u žáků se SPU, SPCH
 • Hodnocení, hodnocení kompetencí a sebehodnocení se zaměřením na motivační aspekt hodnocení u žáků se SPU, SPCH
 • Specifičnost hodnocení pro jednotlivé druhy SPU, SPCH
 • Praktické ukázky hodnocení a diskuse