Individualizace vzdělávání v MŠ

Základní informace

Rozsah hodin 40 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT- 16936/2019-2-542
šablony

V průběhu cyklu seminářů si prohloubíte své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Spolu s lektory se budete zabývat vytvářením podmínek pro individualizaci, jejíž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Do vedení programu bude zapojen i speciální pedagog.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Individualizace vzdělávání v MŠ Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

V průběhu cyklu seminářů si prohloubíte své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Spolu s lektory se budete zabývat vytvářením podmínek pro individualizaci, jejíž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Do vedení programu bude zapojen i speciální pedagog.

 

 1. den – 8 hodin

 • Právní rámec, legislativní normy – požadavek RVP PV, povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
 • Aktuální situace v MŠ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dle RVP PV, děti s odkladem povinné školní docházky, děti 2leté)
 • Vytvoření podmínek pro individualizaci v MŠ (organizační, personální, materiální, počty dětí ve třídách)
 • Cíle předškolního vzdělávání, oblasti vzdělávání – jednotlivé kategorie, očekávané výstupy
 • Maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí – teoretické východisko

2. den – 8 hodin

 • Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí jako součást evaluačního systému (RVP PV)
 • Postupy, nástroje, kategorie
 • Vedení záznamů o vzdělávacích pokrocích dětí
 • Získané informace o dětech jako východisko dalšího plánování vzdělávání – tvorba plánu pedagogické podpory
 • Tvorba třídního vzdělávacího programu ve vztahu k individualizaci vzdělávání (diferenciace apod.)

 3. den – 8 hodin

 • Konkrétní návrhy formulářů pro záznamy pedagogické diagnostiky
 • Diferenciace v třídního vzdělávacího plánu – praktické zpracování vzdělávací nabídky pro třídu v MŠ
 • Metody a formy práce – individualizace, diferenciace (situační, prožitkové)
 • Konkrétní možnosti v průběhu vzdělávacího procesu ve třídě mateřské školy

4. den – 8 hodin

 • Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška 27/2016
 • Legislativní rámec pro předškolní vzdělávání

5. den – 8 hodin

 • Plán pedagogické podpory
 • Dítě s IVP v MŠ
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Jak individualizovat, když je třída plná dětí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail