Individualizace vzdělávání v MŠ

Základní informace

Rozsah hodin 40 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT - 25288/2016-2-673

V průběhu cyklu seminářů si prohloubíte své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Spolu s lektory se budete zabývat vytvářením podmínek pro individualizaci, jejíž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Do vedení programu bude zapojen i speciální pedagog.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. I/3.2)

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena Volná místa
22.2.2019 - 20.3.2019
40 vyuč. hodin
Lipka, BrnoMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková, Mgr. Marika Kropíková6 990 Kči19Přihlásit se
18.3.2019 - 10.4.2019
40 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Karmasinová, Mgr. Marika Kropíková6 990 Kči16Přihlásit se
26.4.2019 - 16.5.2019
40 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková, Mgr. Marika Kropíková6 990 Kči19Přihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Individualizace vzdělávání v MŠ Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

V průběhu cyklu seminářů si prohloubíte své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Spolu s lektory se budete zabývat vytvářením podmínek pro individualizaci, jejíž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Do vedení programu bude zapojen i speciální pedagog.

 

 1. den – 8 hodin

 • Právní rámec, legislativní normy – požadavek RVP PV, povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
 • Aktuální situace v MŠ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dle RVP PV, děti s odkladem povinné školní docházky, děti 2leté)
 • Vytvoření podmínek pro individualizaci v MŠ (organizační, personální, materiální, počty dětí ve třídách)
 • Cíle předškolního vzdělávání, oblasti vzdělávání – jednotlivé kategorie, očekávané výstupy
 • Maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí – teoretické východisko

2. den – 8 hodin

 • Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí jako součást evaluačního systému (RVP PV)
 • Postupy, nástroje, kategorie
 • Vedení záznamů o vzdělávacích pokrocích dětí
 • Získané informace o dětech jako východisko dalšího plánování vzdělávání – tvorba plánu pedagogické podpory
 • Tvorba třídního vzdělávacího programu ve vztahu k individualizaci vzdělávání (diferenciace apod.)

 3. den – 8 hodin

 • Konkrétní návrhy formulářů pro záznamy pedagogické diagnostiky
 • Diferenciace v třídního vzdělávacího plánu – praktické zpracování vzdělávací nabídky pro třídu v MŠ
 • Metody a formy práce – individualizace, diferenciace (situační, prožitkové)
 • Konkrétní možnosti v průběhu vzdělávacího procesu ve třídě mateřské školy

4. den – 8 hodin

 • Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška 27/2016
 • Legislativní rámec pro předškolní vzdělávání

5. den – 8 hodin

 • Plán pedagogické podpory
 • Dítě s IVP v MŠ
 • Spolupráce s odbornými pracovišti

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.