Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci středních škol
Kategorie kurzu Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-496/2019-1-55
šablony

V rámci kurzu Vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor Vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Budete umět rozebrat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů budete umět vytvořit funkční IVP pro žáka (studenta) na střední škole. Zároveň získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a věnuje se tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu na střední škole, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona.

Program specifikuje IVP pro žáka (studenta) střední školy z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka (studenta), které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

IVP popisuje, kde má žák (student) výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny promítnou do metod práce s žákem (studentem), organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání.

V rámci kurzu Vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor Vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Budete umět rozebrat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů budete umět vytvořit funkční IVP pro žáka (studenta) na střední škole. Zároveň získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

Doplňující informace

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.