Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55
šablony

Získáte schopnost rozeznat a analyzovat doporučení z odborných pracovišť. Na základě těchto rozborů dokážete vytvořit funkční IVP. Zároveň získáte základní vědomí o legislativním rámci, který se vztahuje k IVP, úpravě výstupů a obsahu vzdělávání.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON II. (aktivita č. 2.I/6)

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Tento seminář vedou certifikovaní implementátoři – pověření lektoři MŠMT ke společnému vzdělávání.

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se na tvorbu a využití individuálního vzdělávacího plánu v předškolním vzdělávání s důrazem na tvorbu IVP v posledním ročníku MŠ, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona (vyhláška č. 27/2016).

Program specifikuje IVP pro dítě v MŠ z pohledu novely školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP u dítěte v MŠ jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

IVP popisuje, kde má dítě výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. s pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s dítětem, organizace vzdělávání a hodnocení. Zároveň jakým způsobem, pokud je to doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání.

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby individuálního vzdělávacího plánu. Lektor vám ukáže, jak přečíst a rozebrat zprávu z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění a tvorbě IVP a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností.

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.