Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory

Péče o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina učitelé 1. a 2. st. ZŠ, výchovní poradci, pracovníci PPP, SPC, logopedi
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-40496/2020-4-931
šablony

PaedDr. Yveta HeyrovskáUcelená metodika aplikovaná v praxi již přes 10 let. Seminářem Vás provede PaedDr. Yveta Heyrovská.

Vysvětlíme si základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze. Podrobně se budeme věnovat správnému porozumění zpráv z PPP, SPC a možnosti využití závěrů při reedukaci. Důležitou součástí je část věnovaná informovanosti rodičů. Podrobně se seznámíme s aplikací cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace.

Postřehování: cvičení zaměřené obsahem na danou látku postupného ročníku dle zadání kmenového pedagoga, reedukačně na orientaci v souřadnicích, pravolevou orientaci, oční pohyby nutné pro čtení a psaní jako prevence zrakových reverzí, práci s číslem, slovem.

Zraková percepce: cvičení zaměřené na vnímáni detailu zrakem jako prevence a řešení správné aplikace diakritiky, interpunkce, prevence vynechávání a záměny písmen, správné snímání z tabule apod.

Sluchová percepce: cvičení zaměřená na rytmus, sluchovou paměť, sluchový postřeh s cílem podpořit diktáty, psaní předložek atd.

Prostorová a pravolevá orientace: cvičení zaměřená na orientaci v textu, geometrii, převody jednotek, datové osy, zrakovou paměť apod.

Dále se zaměříme na individuální problematiku dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga. Ukázka jednotlivých cvičení, vysvětlení v návaznosti na frontální část. Seznámení s možností reedukačního plánu a jeho vyhodnocování, jako přílohy k plánu pedagogické podpory.

Vzdělávací cíl: Péče o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze, tzn. jedná se o žáky, kteří jsou v běžných třídách, nikoli ve třídách specializovaných.

Účastníci si vezmou s sebou: ukázky reedukačních materiálů, které mají k dispozici.

Cílová skupina se řídí vzděláním: podmínkou je VŠ pedagogická fakulta, dokončené magisterské vzdělání.


Absolvent kurzu získá reedukační metodiku pro zajištění reedukace na škole.

 

Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
18.10.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinSTUDIO CVIČ.IT, Praha 4, ModřanyPaedDr. Yveta Heyrovská1 590 KčPřihlásit se
01.2.2022Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6PaedDr. Yveta Heyrovská1 590 KčPřihlásit se
02.4.2022Informace k termínům8 vyuč. hodinSTUDIO CVIČ.IT, Praha 4, ModřanyPaedDr. Yveta Heyrovská1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace