Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

Cílem tohot semináře je pomoci začínajícím ředitelkám orientovat se v požadavcích na jejich funkci, podělit se s nimi o zkušenosti z dlouholeté praxe ředitelky mateřské školy s právním subjektem. Doporučit Vám vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na práci ředitelky mateřské školy (korekce představ s realitou), aby jste dobře zvládly svoji roli ředitelky mateřské školy, Vaše práce Vás uspokojovala a vyhnuly jste se zbytečným kolapsům.

Účastníci semináře se dozví vše podstatné pro funkci začínající ředitelky mateřské školy. Budou moci posoudit svoji představu s realitou, před kterou je staví jejich profesní role. Průběh semináře by měl eliminovat jejich případné obavy z nezvládnutí funkce.

1) Co všechno obsahuje funkce ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky: stále ještě učitelka, managerka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečák, fakturantka, úřednice, mluvčí organizace).
Co je stěžejní pro roli ředitelky (kvalita vzdělávání). Využívání delegování funkcí, spolupráce s odborníky.
Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy obecně, ze kterých dokumentů vyplývá.

2) Rozdíl v pozici začínající ředitelka v původní mateřské škole versus v jiné mateřské škole. Navazování na image školy, vytváření vlastní vize (pozorování – stanovení kritérií, vyhodnocování, příprava změn, realizace změn). SWOT analýza.

3) Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče. Tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče. Odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby).

4) Kontrolní činnost ředitelky (u pedagogických pracovníků: třídní agenda, využití pracovní doby učitelky, obsah a způsob pedagogické práce učitelek: hospitace, profesní portfolia učitelek, koučování. U ostatních zaměstnanců). Využívání vzájemných hospitací pedagogů, tvorba profesních portfolií, vedení zaměstnanců k odpovědnosti za posilování profesních kompetencí). 

5) Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad. Participace zaměstnanců školy na tvorbě vnitřních dokumentů školy).

6) Pro zřizovatele v roli statutárního zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování do žádostí o grant) a podle Školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz).

7) Spolupráce s rodiči (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití spolku rodičů k posilování kvality vzdělávání).

8) Vyváženost role ředitelky mateřské školy s jejími ostatními životními rolemi, prevence syndromu vyhoření.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
29.9.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Ludmila Šprachtová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace