Celostátní konference: Je učitel/ka ANDĚL?

Základní informace

Rozsah hodin 6 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Konference
Akreditace MŠMT MSMT-27632/2019-1-800

10. celostátní konference pro pedagogy a ředitele mateřských škol

4. 11. 2019 - BRNO 

18. 11. 2019 - PLZEŇ


 Kdo jsme? Jsme učitelé, ředitelé, nebo andělé? Co je naším hlavním posláním a úkolem?


Profese učitelky, učitele, ředitelky a ředitele v mateřské škole, je náročná. Naším hlavním cílem by mělo být doplňovat rodinnou výchovu především v oblasti socializace dítěte, naučit je žít s ostatními dětmi a lidmi, umět se prosadit a respektovat ostatní. Probudit v nich zvídavost a chuť učit se a poznávat svět, radovat se a žasnout nad svými objevy a rozvíjet samostatnost dítěte s ohledem na vytváření jeho postojů k životu a světu.

Máme je připravit na školu, pěstovat v nich návyky, rozvíjet pregramotnosti… při tom všem musíme i smysluplně plánovat, inkludovat a individualizovat, diagnostikovat a intervenovat…

Kromě toho se potýkáme s administrativou, s legislativními novinkami, někdy i s nepříjemnými rodiči… to vše nám práci ztěžuje.

Možná by nám pomohla andělská křídla.

Neděláme někdy věci, které jsou zbytečné? Neděláme je jen proto, že je dělá někdo jiný, nebo někdo řekl, že by bylo dobré je dělat? Co vlastně musíme ve vztahu k edukačnímu procesu? Ujasněme si, co je pro nás povinné, co důležité a co nepodstatné.

O tom bude celá konference…

Podrobný program naleznete níže pod přihláškou. 


Účastnický poplatek: 1.990 Kč

V ceně je zahrnuta účast na všech přednáškách, studijní materiály,
vystavení osvědčení a stravování včetně oběda v hotelové restauraci.

Aktuální termíny kurzů

Obsah

PROGRAM KONFERENCE

    - prezence účastníků bude probíhat od 8:00 hod.
    - zahájení konference v 9:00 hod.
    - závěr konference v 16:00 hod.

PŘEDNÁŠKY

JE UČITELKA ANDĚL aneb Kdo jsem? Vím, na jakém místě stojím - Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Hanka Švejdová
    - Je učitelka anděl? Co na to RVP PV?
    - Co je vlastně důležité a co opravdu musíme?
    - Učitel/ka má doplňovat výchovu v rodině a ne ji nahrazovat!

Nezastupitelná funkce rodiny aneb učitel/ka všechno nespasí - PhDr. Václav Mertin
    - Učitelka nemůže nahradit maminku a ani učitel tatínka.
    - Nejsme úschovna na děti!
    - Rodiče jsou naši partneři, ne šéfové.

Co budeme muset zvládnout? Co přinese nová legislativa? - Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová (MŠMT)
    - Změní se něco ve prospěch předškolního vzdělávání?

Realita plánování a realizace vzdělávání v našich MŠ z pohledu ČŠI - Mgr. Dana Karmasinová (ČŠI)
    - RVPPV jako východisko pro tvorbu ŠVP a TVP
    - Plánování na úrovni ŠVP PV (realita a ideál) a jeho přenos do TVP
    - Dodržování pedagogických zásad ve vzdělávání (především názornost, posloupnost a opakování)
    - Přechod od předmětového modelu vzdělávání k osobnostně orientovanému modelu vzdělávání
    - Konstruktivistický přístup ke vzdělávání namísto předávacího přístupu. Jak je to v praxi? Co nám v tom brání?

S čím jsme se v posledních letech potýkali? - Mgr. Hana Splavcová (NÚV)
    - Jaké vytváříme podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí?
    - Kam jsme došli s inkluzí a lze pro ni v současné MŠ vytvořit podmínky?
    - Jaká je v obou případech realita?

 

Představení přednášejících >>>

* změna programu vyhrazena


Přihlášku naleznete výše.
Kapacita konference je omezená!

Doplňující informace

MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE

BRNO, 4. 11. 2019

Orea Hotel Voroněž ****
Křížkovského 47, Brno

  


PLZEŇ, 18. 11. 2019

Parkhotel ****
U Borského parku 31, Plzeň

  


Fotogalerie z předchozích konferencí >>>


Hodnocení od účastníků předchozí konference

Méně znamená více aneb vzdělávací příležitosti v mateřské škole
Brno, 12. listopadu 2018

„Načerpala jsem nadšení, inspiraci, argumenty pro svou práci."
„Vše výborné, děkuji. Dnešní den byl za odměnu, přínos i do osobního života."
„Získala jsem odpovědi na své otázky, inspirující materiály a zjistila jsem nové souvislosti."
„Profesionální úroveň, profesionální přednášející."
„Všechny přednášky byly plnohodnotné, zajímavé, inspirující. Prezentace firem velmi dobrá. Organizace a pohoštění velmi dobré."
„Všechna témata byla aktuální a všichni lektoři byli poutaví a profesionální."
„Přednášející jsou odborníky ve svém oboru a jasně a srozumitelně přednáší."
„Velké množství obohacujících informací. Sdělování důležitého a podstatného. Velice jsem si to užila a velmi mě přednášky obohatily."
„Výborné přednášky, skvělé zajištění, příjemní lidé."


Konference bude akreditovaná u MŠMT (obdržíte certifikát).