Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských a 1. stupně základních škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55
šablony

Získáte přehled o kolektivní logopedické intervenci v předškolním a mladším školním věku. Poskytneme vám informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli apod. Na základě získaných poznatků budete schopni pod vedením logopeda a dalších odborníků s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci.

Seminář se skládá ze dvou částí. V první části je seminář zaměřen na teoretické poznatky v oblasti kolektivní logopedické péče. Budou probrány vhodné metodické materiály, počítačové programy, a interaktivní pomůcky, které se dají využít v rámci kolektivní logopedické péče.

Ve druhé části bude následovat pracovní dílna, která bude zaměřena na praktické využití v mateřské či základní škole. Účastníci během této části vypracují konkrétní logopedické lekce. Během této části bude probrána i tzv. „baterie her“.


Obsah v bodech:

Kolektivní logopedická péče v mateřské škole a 1. třídě základní školy vedená logopedickými asistentkami (Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61)

 • Specifika kolektivní logopedické péče v návaznosti na komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku
 • Zajištění kolektivní logopedické péče – organizace, zásady, metody a formy práce, spolupráce se zákonnými zástupci, propojenost se Školním vzdělávacím programem
 • Struktura logopedické lekce
 • Pomůcky, metodické materiály, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v rámci kolektivní logopedické péče

 

Pracovní dílna - metodická část pro logopedické asistentky

 • Rozbor konkrétních lekcí pro kolektivní logopedickou péči (využití v mateřské škole a základní škole)
 • Vypracování konkrétní kolektivní logopedické lekce jednotlivými účastníky vzdělávacího programu
 • „Baterie her“: rozvoj sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj zrakového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, rozvoj slovní pohotovosti a komunikačních dovedností, dechová, fonační a artikulační cvičení


Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
03.12.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Černá1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.