WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace v krizových situacích

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci všech typů škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT MSMT - 32522/2020-4-726
šablony

Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s krizovými situacemi, které vyžadují rychlé a neodkladné řešení.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace v krizových situacích Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s krizovými situacemi, které vyžadují rychlé a neodkladné řešení.

Prohloubíte svoji odbornost a pedagogické kompetence směrem k efektivitě vyučování. Osvojíte si metodiku v oblasti komunikačních dovedností, které Vám pomohou v krizových situacích, v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy a žáky. Rozšíří si pedagogickou i oborovou odbornost v oblasti sociální kompetence, schopnost lépe komunikovat, rozvíjet kreatitvitu, a rovněž rozšiřovat informovanost o moderních metodách efektivní práce učitelů i o nových ná-strojích pro jejich práci.

1. část

Metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidí v krizi, konzultace a řízená diskuse k danému tématu

 • Základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace
 • Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě
 • Základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace

2. část

Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace

 • Komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně-vzdělávací procesy žáka
 • Komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě
 • Komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky

3. část

Možnosti další pomoci a podpory lidí v krizi

 • Jak prezentovat sebe na veřejnosti
 • Jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy
 • Modelové situace