Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci základních a středních škol s výukou německého jazyka
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-32522/2020-4-726
šablony

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

Cílem semináře je nabídnout učitelům soubor námětů, motivačních technik a aktivit, které zábavnou formou odstraňují bariéry a podporují a zlepšují schopnosti žáků komunikovat v německém jazyce. 

Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami a novými trendy ve výuce němčiny.

Komunikace a interakce s druhými lidmi hrají v našem životě velmi důležitou roli. Úspěch a spokojenost v profesní i soukromé sféře závisí do značné míry na tom, jak „dobře“ umíme komunikovat. I cizí jazyky se učíme především proto, že jimi potřebujeme či chceme komunikovat. Výuka jazyků by proto měla probíhat takovým způsobem, aby žáky na komunikaci v cizím jazyce připravila.

Tento seminář Vám pomůže ve zlepšování komunikační schopnosti žáků. Dostanete k tomu řadu tipů a sami si vyzkoušíte cvičení k rozšíření slovní zásoby, pohotovosti vyjadřování a různých řečových technik.

Ukážeme Vám také, jak „rozmluvit“ i slabší a nesmělé žáky.

Půjde vesměs o zábavné aktivity, pomocí nichž lze rozvíjet komunikační dovednosti žáků a nenásilnou formou je přivést k samostatnému ústnímu projevu. Přitom je důležité zohlednit odlišné přístupy jednotlivých studentů a střídat aktivity i metody nácviku. Protože u těchto aktivit nejsou chyby bezprostředně opravovány ani negativně hodnoceny, mohou významnou měrou přispět k odbourání strachu z mluvení.

V úvodu semináře se budeme zabývat nejčastějšími problémy, na které učitelé při komunikativní jazykové výuce narážejí, a v průběhu semináře se pokusíme najít jejich řešení.

Budete postupně seznámeni s aktivitami vhodnými pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé žáky. Sami si v roli žáků vyzkoušíte nejrůznější jazyková a intonační cvičení, jazykolamy, komunikační týmové hry, vyjednávací aktivity, rolové a simulační hry a hádanky, jako např.:

  • Černé historky (rekonstrukce příběhu pomocí uzavřených otázek)
  • Alibi (dva obžalovaní se snaží potvrdit si navzájem alibi)
  • Teamarbeit (spolupráce na dálku při objasňování významů)
  • Nicht ja nicht nein (odpovědi na otázky bez zakázaných slov)
  • Wer wird gerettet (vyjednávací hra) apod.

V praxi si tak ověříte, jak tyto aktivity ovlivní motivaci žáků a jejich schopnost spontánního vyjádření vlastních názorů a postojů k prezentovaným problémům.

Budete mít rovněž možnost podělit se o vlastní zkušenosti a nápady a díky této interaktivní formě si odnesete ještě více podnětů pro své další pedagogické působení.

 

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
17.9.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Ing. Dana Lisá1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace