Konference Škola s pravidly, limity a rituály

7. celostátní konference

Základní informace

Rozsah hodin 9:00 - 16:30 hod.
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Konference
Akreditace MŠMT MSMT-840/2017-2-83


PRAHA, 11. 5. 2018
Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23

konference je akreditovaná
a pořádaná pod
záštitou MŠMT


Zveme Vás na opakování úspěšné celostátní konference pro pedagogy základních škol „Škola s pravidly, limity a rituály“. Konferenci jsme pořádali 19. května 2017 pod záštitou MŠMT v Brně. Pro velký úspěch jsme se ji rozhodli zopakovat, a to tentokrát v Praze.

Jak to vypadalo v Brně? Přečtěte si článek z UN: Škola bez pravidel už není škola


Potřebují pravidla učitelé, aby škola měla řád? Nebo je potřebují žáci, aby byli v bezpečíPravidla, řád a limity hrají ve výchově a vývoji dětí důležitou roli. Každý potřebuje mantinely pro bezpečný vývoj psychiky. Na konferenci se budeme zabývat významem nastavení pravidel u dětí školního věku pro jejich další život, jejich socializaci a školní i životní úspěšnost. Upozorníme na důsledky bezlimitní výchovy. Ukážeme si cesty k utváření funkčních pravidel – i mezi členy pedagogického sboru. 


Program:

  • prezence účastníků bude probíhat od 8:00 hod.
  • zahájení konference v 9:00 hod.
  • závěr konference v 16:30 hod.

Časový program

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Obsah

Přednášky
   

Kdo potřebuje ve škole pravidla?
Mgr. Anna Doubková

Učitelka s praxí na základní i střední škole, lektorka a mentorka. Ve školství se zabývá především školními vzdělávacími programy, pedagogickými kompetencemi a organizací výuky – metodami a formami.


Potřebují pravidla učitelé, aby škola měla řád? Nebo je potřebují žáci, aby byli v bezpečí? Je nějaký vztah mezi bezpečím a učením? Nabídneme odpovědi na otázky kolem důležitosti struktur, předvídatelnosti a možností, jak posilovat schopnosti hledat a nacházet řád věcí. K tomu vám ještě nabídneme tři opravdu důležitá „Éčka".


Pravidla a řád v rodině a vliv výchovy na chování dětí ve škole
PhDr. Václav Mertin

Dětský psycholog s 42letou praxí. Vyučuje na katedře psychologie FFUK v Praze. Je autorem řady publikací pro učitele (např. Výchovné poradenství, Abeceda pro učitelky mateřských škol), pro rodiče (Výchovné maličkosti, Výchova bez trestů) a řady článků v tuzemských odborných časopisech.


Největším možným ohrožením budoucnosti společnosti jsou nefungující rodinné vztahy. Což je přesně to, co nejvíc trápí současné učitele. Obsahem přednášky tedy bude význam rodiny, význam rodinných rolí a kompetencí, které z nich vyplývají. Stejně tak jako to, že kompetence pedagogů a rodičů jsou nejasně ohraničené a nemůžeme se potom divit, že děti nevědí, komu mají důvěřovat. Pokusíme se tedy zaplnit místo v chybějící rodinné osvětě a podpořit učitele v jejich snaze smysluplně vzdělávat, pokud budou rodiče funkčně vychovávat.


Pravidla, limity a rituály ve třídě
Mgr. Marika Kropíková

Etoped, psychoped a logoped. Je lektorkou seminářů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, rizikové chování dětí a mládeže, práci se třídou, pedagogickou diagnostiku, legislativu...


Společně vytvořená pravidla – co rozvíjejí, čemu se učíme a jak je vyhodnocovat? Limity - jak je vnímat, co nám ukazují, jak je využít? Rituály – stereotypy, které rozvíjejí a podporují pravidla i limity, bezpečné klima třídy, sounáležitost, radost a etiku. Jaký je význam oslavy v životě třídy? Přesahy pravidel, limitů i rituálů...


Důležití dospělí a jejich role v životě dospívajících
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Působí na Katedře psychologie FF UK. Její odborné zaměření (pedagogické i vědecko-výzkumné) vychází zejména z oblasti psychologie výchovy (styly výchovy rodičů, důležití dospělí), školní a sociální psychologie (sociální psychologie školy, profesní dovednosti učitele, edukační styly učitelů, evaluace učitelů), vývojové psychologie (emocionální a sociální vývoj předškoláků), částečně směřuje do vybraných témat forenzní psychologie (psychologická podpora vyšetřování závažných trestných činů). Podílí se na výuce studentů bakalářského magisterského i doktorského studia (působí v oborových radách doktorského studia), účastní se výuky v programech celoživotního vzdělávání (výchovní poradci, učitelé, sociální pracovníci). Je spolu/autorkou řady odborných publikací.


Dospělí jsou pro dospívající jejich individuálně významnými dospělými, kteří poskytují ocenění, příznivý vztah, projevují důvěru v jejich schopnosti a možnosti, stanovují pravidla a hranice pro vzájemnou interakci. Přijímají dospívající takové, jací jsou, podporují jejich kognitivní, sociální i emocionální vývoj. Většinou jsou součástí rodiny, nezřídka pocházejí i ze školního prostředí či prostředí zájmových a volnočasových aktivit. Paní Gillernová vás seznámí jak s teoretickými souvislostmi konceptu důležitých dospělých, tak s praktickým naplněním jejich úkolů v životě dospívajících.


Hranice, pravidla a limity mezi členy pedagogického sboru
Mgr. Květa Hrbková

Psychoterapeut, kouč a lektor měkkých dovedností, vlastní a vede vzdělávací agenturu Alkion centrum, s.r.o.


Jsme tým... Co to znamená? Umíme říci svůj vlastní názor? Umíme se přizpůsobit? Respekt je základní pravidlo pro fungování mezilidských vztahů. Nastavení a dodržování pravidel a je základ fungování pracovních týmů. Je třeba si pomáhat. Je třeba umět říci NE.

 


Konference je realizovaná ve spolupráci s Asociací pedagogů základního školství ČR a Virtuální školou o. p. s.


Generální partner konference

 


 Mediální partner konference


Přihlášku naleznete výše.