Kooperativní a párové metody učení (4 hod.)

Základní informace

Rozsah hodin 4 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT bude akreditováno

Chcete začít s kooperativním učením na ZŠ a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat. Vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. To vše si zažijete semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro jednotlivce, dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

Obsah kurzu v bodech:

  • Jak dělit žáky do skupin.
  • Jaké role ve skupině lze přidělovat.
  • Hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením.
  • Jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů.
  • Jak posuzovat splnění komplexnějších úkolů.
  • Jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností.

 


Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů

Doplňující informace