Neverbální projev v praxi učitele

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-11537/2020-3-261
šablony

Vzdělávací program je zaměřen na celostní neverbální komunikaci. 

Na semináři se naučíte sjednotit verbální a neverbální projev do jednotného signálu, který bude pro žáky a další okolí srozumitelný. Uvědomíte si svou osobnost a její projevování skrze neverbální komunikaci.  Zamezí se tak nedorozumění, kdy každý člověk může vnímat stejné signály odlišně. Naučíte se neutrálnímu způsobu vyjádření jako výchozímu. 

Lektorka Vás seznámí se škálou možností neverbálních signálů (tělo, postoj, posed, mimika, hlas v prostoru, etiketa jako mezinárodní neverbální komunikace).

Další část bude zaměřena na praktická cvičení, při kterých se  budeme věnovat Vašim individuálním neverbálním projevům. Představíme si různé techniky práce s hlasem, gesty a projevem. Na reálných příkladech si ukážeme, jak na žáky působí učitelův postoj, práce s fyzickým tělem a gesta.

Cestou tvořivých, průpravných her (pantomimické etudy, vyjádření vnitřního monologu pohybem a gesty) a cvičením s komunikativními prvky si s lektorkou  procvičíte dovednosti především z oblasti hlasové a pohybové výchovy. Program též ukáže možnost, jak pracovat s napětím a uvolněním, s rytmem a dynamikou v oblasti pohybu a řeči.

Program směřuje k objevování základních předpokladů jedince pro cílená a uvědomělá jednání, která mohou být východiskem pro zlepšení komunikačních dovedností učitele se žáky, kolegy, rodiči.


Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.


Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
10.12.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jarmila Skopalová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Neverbální projev v praxi učitele Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace