ON-LINE: Klub koordinátorů ŠVP pro SŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pro absolventy specializačního studia pro koordinátory ŠVP společnosti INFRA
Kategorie kurzu Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT- 11537/2020-3-261

Tento vzdělávací program proběhne ve formě on-line webináře.

MŠMT vydalo informaci o možnosti pořádání akreditovaného vzdělávání v této formě.   

Jak bude webinář probíhat?

  • K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu.
  • Jeden den před termínem konání webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
  • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet.

Vzdělaný a informovaný koordinátor tvorby a inovací školních vzdělávacích programů (dále koordinátor ŠVP) je pro školu důležitým specialistou. Na základě patnáctileté praxe práce s koordinátory ŠVP jsme získali zkušenost, že odborná práce vyžaduje od koordinátorů ŠVP nejen znalosti a dovednosti v oblasti RVP/ŠVP, ale také organizační schopnosti a dovednosti v motivaci a řízení týmů svých kolegů. To je velmi vzdálené tomu, co je obvyklou náplní práce učitele. Při práci s koordinátory ŠVP, kteří studují specializační studium (250 hodin) nebo při seminářích k inspekčnímu systému k editaci ŠVP InspIS ŠVP se setkáváme jasně formulovanými potřebami koordinátorů ŠVP v tom, jak pracovat s týmy učitelů, jak komunikovat s vedením školy, případně s Českou školní inspekcí.

Klub koordinátorů ŠVP je exkluzivní vzdělávací akce určená pedagogům, kteří vystudovali specializační studium pro koordinátory ŠVP v rozsahu 250 hodu společnosti INFRA. Klub koordinátorů ŠVP svojí formou doplňuje vzdělávací nabídku v oblasti jejich osobnostního a profesního rozvoje. Je prostředím pro poskytování kolegiální podpory, dochází ke sdílení zkušeností, předávání inspirací a příkladů dobré praxe i možnosti setkat se s odborníky na jednotlivá témata týkající se tvorby a inovací ŠVP.

Cílem je podpořit začínající i zkušenější koordinátory ŠVP na jejich profesní specializované dráze ve škole.

Speciálním hostem na tomto webináři bude PhDr. Jana Kašparová - odbornice na vzdělávací programy středních škol.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

  • Identifikování Vašich potřeb.
  • Výběr konkrétního, hlavního tématu, či témat pro další práci.
  • Práce s tématy týkajícími se ŠVP a práce s ním, která vyplynula v prvním bloku.
  • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol, vzájemné obohacování pro argumentaci směrem k pedagogům, zkušenosti z organizace práce na inovacích ŠVP.
  • Zobecnění zkušeností.
  • Jak informace využijete ve své praxi?

Tato forma specifické profesní komunikace může být velmi užitečným zdrojem pro odborný růst koordinátorů ŠVP a kvalitu jejich práce. To přinese užitek nejen jim, ale i školám na kterých působí.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
22.4.2021 - 22.6.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek2 900 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace