WEBINÁŘ PRO ŠABLONY: Studium pro logopedické asistenty

Podpora komunikačních dovedností dětí a žáků

Základní informace

Rozsah hodin 60 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol a 1. stupně základních škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-26083/2018-2-720
šablony

Tento vzdělávací program proběhne ve formě webinářů.

Jednotlivá on-line "setkání" (webináře) proběhnou v předem stanovených termínech.

Závěrečná zkouška bude uskutečněna, až bude moci být splněna praxe. Pokud kvůli vládním opatřením nebude možná praxe v MŠ, bude závěrečná zkouška přeložena na pozdější termín). 

K absolvování vzdělávacího programu budete potřebovat počítač s připojením k internetu.

 


Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Obsah

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Náplň práce a kvalifikace logopedického asistenta je stanovena Metodickým doporučením č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy. 


Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde: Náplň práce, kompetence a kvalifikace


Náplň práce logopedického asistenta:

  • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
  • prevence vzniku poruch řeči,
  • prevence vzniku čtenářských obtíží,
  • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti).


Program je rozdělen do těchto částí:

  • Systém logopedické péče v České republice (on-line)
  • Ontogenetický vývoj řeči (on-line)
  • Dítě s narušenou komunikační schopností (on-line)
  • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči (on-line)
  • Pedagog. praxe (s prezenční účastí - více informací níže)
  • Závěrečný kazuistický seminář (on-line)

 

Průběh praxe:
Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu. Bude přítomen u skupinové či individuální logopedické intervence (kolektivní jazykové chvilky, sluchové hry, zrakové hry, dechová, fonační a artikulační cvičení – práce s pomůckami, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vyjadřovací obratnost, příklady dobré praxe). Tato návštěva bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin (1-2 dny).

Další částí praxe je samostatná práce, během které účastník zpracuje závěrečnou práci na základě získaných poznatků. 

 

Ukončení studia:
Studium bude ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky nebo kolektivní jazykovou chvilkou, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe v oblasti logopedické prevence.

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení.


Benefit pro účastníky:
Každý z účastníků obdrží přístup do elektronického prostředí, ze kterého si bude moci zdarma stáhnout veškeré studijní podklady, pracovní listy a materiály, které bude moci využít ve své práci.

 


Doporučujeme:

LOGOCHVILKY aneb náměty na kolektivní jazykové chvilky

Jazykové chvilky... také je ve své škole realizujete a věnujete se tak pravidelně dětem v rámci logopedické prevence? Pak je pro vás jistě čím dál horší neustále vymýšlet nové způsoby, jak děti zaujmout a motivovat. Od teď už se vymýšlením trápit nemusíte.

350 stran praxí osvědčených námětů, propojených s osobními zkušenostmi pedagogů, pro vás nabízí naše nejočekávanější novinka.

Ukázka z obsahu >>>