Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci ZŠ, SŠ a ZUŠ
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT MSMT- 8683/2021-4-245
šablony

Mentoring a koučink jsou v neškolské sféře běžně používané individualizované prostředky profesního i osobního růstu. Mimo školství je obvyklé, že perspektivní pracovníci získají od zaměstnavatele možnost pracovat na svém rozvoji s koučem či mentorem.

Vy učitelé se tak vlastní cestou klientské zkušenosti můžete naučit, co změnit ve své práci tak, aby byla ku prospěchu vám i žákům. Proto je nutné mít proškolené pracovníky, kteří budou schopni mentoring vykonávat, a to při respektování základních principů této odbornosti.

Tento vzdělávací program je strukturovaným souborem témat, která vám umožní získat základní představu o mentoringu, o jeho principech a postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole. Díky tomu budete připraveni mentoring jako možnost profesní podpory přijímat a budete připraveni na sobě dále pracovat, pokud se rozhodnete sami stát mentory.

Umožníme vám získat základní přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Budete mít možnost si ujasnit, co je a co není mentoring, co má společného s koučinkem a v čem jsou výhody obou.

Konkrétními přínosy činnosti mentora ve škole jsou schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, což postupně přirozeně přispívá ke zlepšování kvality vzdělávání. Mentoring je velmi specifická forma práce s učitelem podle jeho aktuálních potřeb. Spolupráce s mentorem pomáhá rozšiřovat profesní uvědomění a vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině a je efektivním nástrojem profesního růstu.

Mentoring zprostředkuje poznání různých přístupů k rozvoji jednotlivce, umožňuje profesionálně vedenou analýzu procesů a podporu při plánování konkrétních kroků profesního rozvoje – ve výsledku je nástrojem pro zvládání problémů a také zvládání stresu. Zároveň pomáhá „učit jinak“.

Vzdělávací program je tvořen prezenčními setkáními s možností profesní výměny zkušeností. 

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah v bodech:

Úvod do mentoringu

 • Mapování dosavadních zkušeností s danou tematikou
 • Charakteristika kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI) ve vztahu k nárokům na pedagogické kompetence
 • Kritéria dobré učitelské práce
 • Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace a závazek seberozvoje mentorů
 • Etické kodexy při práci mentora (EMCC a ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti
 • Smlouva (kontrakt)
 • Principy individuální práce s lidmi – mentorig, koučink, poradenství, terapie
 • Rozhovor, základní metoda práce mentora
 • Aktivní naslouchání a práce s otevřenými otázkami
 • Reflexe a hodnocení
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Metody práce specifické pro školství
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli
 • Vyhodnocení spolupráce

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail