Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol - letní škola

Základní informace

Rozsah hodin 40 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-34418/2019-2-1028

 

Zveme vás na kurz osobnostně-sociálního rozvoje, který budeme pořádat výjezdní formou v hotelu Oáza v Říčanech u Prahy. Zajistíme pro Vás i ubytování a volnočasové aktivity, kterých budete moci využít každý den. Samozřejmostí je i stravování v plné penzi.

V hotelovém areálu budete moci využít wellness služeb – hotelový bazén, saunu a whirpool.

Vše výše uvedené je zahrnuté v ceně.

Pokud máte rádi aktivní odpočinek, jsou k dispozici tenisové kurzy, hřiště na beach volejbal a  pétanque.

Přihlášku naleznete níže.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. I/2.1)

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Aktuální termíny kurzů

Obsah

Tento program jsme vytvořili s cílem podpory pedagogů mateřských škol při jejich každodenní práci.

Spolu s lektorem se budete věnovat vlastnímu sebepoznání, týmu a práci v něm, asertivnímu řešení konfliktů, time-magamentu, prezentačním dovednostem a v neposlední řadě se zaměříte na syndrom vyhoření. Každý z nás si najde cestu svého rozvoje.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

Blok I. – Sebepoznání

V první části se zaměříme především na vaši osobnost a budeme se věnovat reflexi reakcí a jejich zvládnutí v kontaktu s ostatními lidmi – dětmi i dospělými. Cílem tohoto bloku je vaše vlastní sebepoznání.

Blok II. – Tým a týmová spolupráce

V druhé části programu se dozvíte o zákonitostech ve fungování profesních skupin a o zákonitostech vývoje týmu.

Naučíte se uplatňovat výhody dobře fungujících týmů v práci škol. Získáte znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů – s rodiči, veřejností, se žáky, mezi učiteli, s vedením školy. Tento seminář vám pomůže nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy.

Blok III. – Asertivní řešení konfliktů

Obsahem tohoto bloku je předání základních informací k tématu asertivity a řešení konfliktů. Ujasníte si rozdíly mezi agresivní, pasivní a asertivní komunikací a z toho vyplývající nástroje k řešení nepříjemných až konfliktních situací. Seznámíte se s fungováním asertivních přístupů.

Cílem tohoto modulu je vnést asertivitu do školního prostředí, jako nástroj dorozumění se, vyjasňování i hledání kompromisů.

Blok IV. – Time-management

Řízení času souvisí s problematikou zvládání stresu a efektivním naplánováním vlastního pracovního času. Naučíte se stanovovat priority během pracovní činnosti, analyzovat pracovní úkoly. Pochopíte jaká je struktura jednotlivých a dílčích cílů.  Naučíte se analýze časových ztrát, rozpoznání ztrátových faktorů a následné práci s nimi. Vše si prakticky vyzkoušíte na modelových situacích.

Blok V. – Jak nevyhořet

Víte, co je syndrom vyhoření? Jaké jsou postupy k udržení radosti při práci?

Obsahem tohoto vzdělávacího bloku je ujasnění všeho, co předchází riziku vyhoření.

Většina učitelů má svou práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Potřebujete však oporu a pomoc při hledání pozitivních aspektů pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z vás k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života.

Seznámíme vás s modely chování, které vám umožní radovat se z vlastní práce a svoje nadšení přenášet i na žáky.

Blok VI. – Prezentační dovednosti ve školním prostředí

Předpokladem kvalitní a efektivní výuky je aktivizace žáků. Jednou z cest je vizualizace výuky využitím prezentačních nástrojů. Seznámíme vás s praktickými ukázkami a společně promyslíme různé technické možnosti.

Budeme se věnovat využívání interaktivních tabulí, flipchartů, projektorů, počítačů a internetu. Zaměříme se i na software, který můžete při práci využít.

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol40 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I.8 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II.8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce (MŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol16 vyuč. hodinšablonyDetail