Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-746/2021-7-50
šablony

Seminář Osobnostní a sociální rozvoj dítěte je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte podporující samostatné uvažování. Program vychází z RVP PV, jehož podstatou je vytvoření podmínek pro osobnostně orientovanou výchovu, tj. výchovné působení ve prospěch optimálního rozvoje dítěte. To se vyváženě orientuje na všechny strukturální složky osobnosti dítěte, na stránku rozumovou i sociální. Zvláštní důraz se klade nejen na sebedůvěru, sebeúctu a sebehodnocení dítěte, ale jeho schopnost přijatelným způsobem vyjádřit své názory, požadavky, pocity a ve vzájemné komunikaci s okolím rozvíjet sdílení, spolupráci i sebeprosazování.

Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji dítěte v oblasti sebepoznání, komunikace, skupinové práce a kooperace. 
Získají základní informace o osobnostním a sociálním rozvoji dítěte a přehled interaktivních technik k vedení skupiny dětí, zacílené na věk dítěte.
Program vychází z nabídky aktivit projektu „Dokážu to“ a vlastního zkušenostního dvouletého výcviku a publikací u doc. PhDr. S. Hermochové, CSc., doc. PhDr. J. Valenty, CSc., doc. PhDr. H. Kasíkové a dalších.

  • Seznámíte se s metodami práce při naplňování osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
  • Získáte přehled interaktivních technik k vedení skupiny dětí.
  • Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy.
  • Seznámíte se a vyzkoušíte si kladení otázek v rámci reflexe.
  • získají základní dovednosti, pomocí nichž budou v určitých situacích schopni účinněji komunikovat s dětmi a podporovat aktivní růst jejich osobnosti

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
03.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčPřihlásit se
19.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinMísto konání bude upřesněno, BrnoMgr. Dana Forýtková1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit