Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokratické společnosti

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení
Kategorie kurzu Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-746/2021-7-50
šablony

V průběhu semináře získáte informace, jak zapracovat dané téma do různých předmětů, projektů, třídnických hodin a zájmových kroužků. Získáte náměty pro rozvoj osobnosti žáka v oblastech sebevědomí, sebeodpovědnosti, asertivní komunikaci a toleranci, odolnosti vůči manipulaci atd. Dále získáte metody práce při naplňování průřezového tématu a techniky, kterými lze pozitivně působit na sociální vztahy v třídním či jiném kolektivu. Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy.

Kurz je zaměřen na:

 • poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • umění poznávat a učit se
 • sociální komunikaci, vyjednávání, diskusi
 • seberegulaci
 • organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • spolupráci, zodpovědnosti vůči sobě i druhým

Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. Program vychází z nabídky aktivit  vlastního zkušenostního dvouletého výcviku u citovaných osobností, a také nabídky jejich publikací - doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., Mgr. Petra Kříže a dalších osobností. Účastník si prakticky ověří získané poznatky na základě nabídky konkrétních aktivit průřezového tématu OSV, zacíleného na věk žáka.

Předpokládá se aktivní zapojení všech zúčastněných ve skupině.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokratické společnosti Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace