Pedagogická diagnostika a tvorba IVP

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-15498/2018-2-482
šablony

Po dobu nouzového stavu proběhne seminář ve formě webináře. 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE


Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jehož základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)


Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jehož základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky.

Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

Stručný obsah:

 • Základní pojmy – specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
 • Symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU
 • Platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte se SPUve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
 • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem
 • Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • Prevence vzniku poruch učení u dětí