Pedagogická diagnostika a tvorba IVP

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-15498/2018-2-482
šablony

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jehož základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
15.10.2020
8 vyuč. hodin
Lipka, BrnoMgr. Alena Jabůrková1 390 KčiPřihlásit se
19.10.2020
8 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 390 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Pedagogická diagnostika a tvorba IVP Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jehož základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky.

Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

Stručný obsah:

  • Základní pojmy – specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
  • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
  • Symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU
  • Platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny
  • Postavení dítěte se SPUve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
  • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem
  • Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • Prevence vzniku poruch učení u dětí