Pedagogická diagnostika a tvorba IVP

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-8683/2021-4-245
šablony

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy

 

Pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Jaké jsou výhody?

 • Nemusíte nikam jezdit.
 • Termín a čas konání si můžete vybrat sami.
 • Cenu stanovujeme individuálně a je výhodnější než přihlášení všech učitelů na otevřený kurz.
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

 • Základní pojmy – specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
 • Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
 • Symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU
 • Platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny
 • Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
 • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem
 • Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • Prevence vzniku poruch učení u dětí

 

Souvisejicí kurzy

Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail