Pedagogická diagnostika žáka na základní škole

vzděl. program k šablonám (aktivita č. II/2.1)

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, středních škol, výchovní poradci, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka ve škole je základem pro to, aby žák nebyl ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je rozdělen do dvou dnů.

V první části vám objasníme základní pojmy pedagogické diagnostiky (PD), diagnostické kompetence učitele a základní diagnostické metody. Důležitou součástí kurzu je praktický nácvik získaných poznatků. Získáte obecné znalosti o PD a jejich prostředcích.

V druhé části se budete věnovat diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí. Tyto oblasti ovlivňují kvalitní osvojení učiva a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků, výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka ve škole je základem pro to, aby žák nebyl ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je rozdělen do dvou dnů.

V první části vám objasníme základní pojmy pedagogické diagnostiky (PD), diagnostické kompetence učitele a základní diagnostické metody. Důležitou součástí kurzu je praktický nácvik získaných poznatků. Získáte obecné znalosti o PD a jejich prostředcích.

V druhé části se budete věnovat diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí. Tyto oblasti ovlivňují kvalitní osvojení učiva a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků, výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.


1. den: Úvod do pedagogické diagnostiky

Vymezení základních pojmů a metod pedagogické diagnostiky

 • cíl, oblasti, diagnostický postup, chyby při diagnostikování
 • diagnostické kompetence učitele

Metody                                            

 • pozorování – obecné principy, průběh, zápis
 • rozhovor – princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek
 • dotazníky pro rodiče – typy a jejich sestavování
 • sociometrické metody
 • analýza pedagogické dokumentace
 • anamnéza – rodinná, osobní, školn

Praktické ověření získaných poznatků

 • sestavení dotazníku pro rodiče na základě zadání (skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení)
 • sestavení rozhovoru pro dítě a rodiče – techniky kladení otázek (skupinová práce, prezentace, argumentace, vyhodnocení)
 • práce se získanými daty


2. den: Pedagogická diagnostika žáka ZŠ

Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
Diagnostika úrovně percepce
Diagnostika úrovně čtení
Diagnostika písemného projevu
Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností
Diagnostika chování dítěte
Diskuse a rozbor příkladů z praxe