Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT akreditace semináře: MSMT-21687/2020-4-500, akreditace webináře: bude akreditováno
šablony

Vzdělávací program je zaměřen na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti a gramotnosti v předškolním a mladším školním věku.

Oblast gramotností se v moderní společnosti stává velmi významnou oblastí vzdělávání v předškolním a mladším školním věku a skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a postojů, které umožňují dítěti orientovat se ve světě písmen, textů,  informací.

Úroveň předčtenářských a čtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských a čtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost.

Zaměříme na oblast vývojové psychologie a na posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání.

 

Obsah vzdělávací akce v bodech:

 

 • pojem čtenářská gramotnost a pregramotnost
 • vývoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti
 • soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti
 • posloupnost vývoje dílčích funkcí
 • zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí a aktuální úroveň oslabené funkce
 • cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí
 • cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce
 • přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové, zrakové a prostorové percepce
 • reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších
 • reedukační aktivity k rozvoji vývojově vyšších funkcí - význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu)
 • význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu
 • příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, prožitkové učení, situační učení
 • příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození poučení pro život
 • podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku a následně čtenářské gramotnosti, objasnění podstaty předčítání a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace pro dítě předškolního věku, proč mu předčítat
 • stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky
 • pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společnosti, předává zkušenosti minulých generací, rozbor pohádek
 • co přináší čtení, dle jakých parametrů volit vhodnou knihu
 • evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětůVzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
08.10.2021 - 22.10.2021Informace k termínům16 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová3 180 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace