Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci středních škol
Kategorie kurzu Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-10870/2016-2-269

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (aktivita č. III/2.1 a č. III/2.12)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena Volná místa
21.3.2019
8 vyuč. hodin
Hotel Globus, Praha 4Mgr. Marika Kropíková1 390 Kči16Přihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Zaměříme se na postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření, její doporučení a revize.

V druhé části se zaměříme na členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Budeme se také zabývat způsoby hodnocení a sebehodnocení.

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesech školy, která funguje v režimu společného vzdělávání. Uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu v rámci společného vzdělávání.

Doplňující informace

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.