Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci středních škol
Kategorie kurzu Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55
šablony

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Zaměříme se na postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření, její doporučení a revize.

V druhé části se zaměříme na členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Budeme se také zabývat způsoby hodnocení a sebehodnocení.

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesech školy, která funguje v režimu společného vzdělávání. Uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu v rámci společného vzdělávání.

Doplňující informace

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.