Podpůrná opatření u žáků základní školy

vzděl. program k šablonám (aktivita č. II/2.8)

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s žáky s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesu školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON I.:

 

  • aktivita č. II/2.8 - šablony pro základní školy

 

 

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 

  • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
  • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Jaké jsou výhody?

  • Nemusíte nikam jezdit.
  • Termín a čas konání si můžete vybrat sami.
  • Cenu stanovujeme individuálně a je výhodnější než přihlášení všech učitelů na otevřený kurz.
Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
27.11.2019
8 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Marika Kropíková1 390 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Podpůrná opatření u žáků základní školy Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Zaměříme se na postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2. – 5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření, doporučení a její revize.

V druhé části kurzu se zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Zaměříme se také na způsob hodnocení a sebehodnocení. 

V průběhu semináře vám poskytneme dostatečný prostor pro diskuzi a reflexi.

Vzdělávací cíl: Budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s žáky s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesu školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu.

Souvisejicí kurzy

Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinDetail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinDetail
Autismus8 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Šikana8 vyuč. hodinDetail
Agresivita8 vyuč. hodinDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinDetail
Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinDetail
Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail