Podpůrná opatření u žáků základní školy

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55
šablony

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s žáky s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesu školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu.

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

  • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
  • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Jaké jsou výhody?

  • Nemusíte nikam jezdit.
  • Termín a čas konání si můžete vybrat sami.
  • Cenu stanovujeme individuálně a je výhodnější než přihlášení všech učitelů na otevřený kurz.
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Podpůrná opatření u žáků základní školy Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Zaměříme se na postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2. – 5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření, doporučení a její revize.

V druhé části kurzu se zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Zaměříme se také na způsob hodnocení a sebehodnocení. 

V průběhu semináře vám poskytneme dostatečný prostor pro diskuzi a reflexi.

Vzdělávací cíl: Budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s žáky s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesu školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu.

Souvisejicí kurzy

Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail