Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55
šablony

Seznámíme vás s aktuálním pojetím a významem polytechnické gramotnosti v kontextu české vzdělávací politiky. Budeme se zabývat jejím cílem, metodami, principy a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí v předškolním vzdělávání.

Formou vlastního činnostního učení se seznámíte se základními metodami pro rozvoj polytechnické gramotnosti dětí předškolního věku a s vhodným obsahem vzdělávací nabídky pro předškolní děti v této oblasti (např. využití stavebnic, nářadí, tvoření s různými materiály, seznámení s některými řemesly atd.). Výraznou část semináře se budeme věnovat tématu „pokusy a objevy“, což vám umožní aktivně si vyzkoušet metody, s jejichž využitím si děti mohou vytvářet jednoduché prekoncepty budoucích poznatků ze základů některých vědních disciplín (např. mechaniky, optiky, zkoumání vlastností látek atd.).

Najdete inspiraci pro práci s různorodými materiály, včetně využívání méně známých technik a používání recyklovaných materiálů. Osvojíte si dovednost plánovat polytechnické aktivity pro různé skupiny dětí, stanovovat odpovídající cíle v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) i diferencovat odpovídající výstupy a hodnotit jejich naplnění.

Obsah programu v bodech:

1. Úvod do problematiky

 • Pojem gramotnost, funkční gramotnost a pregramotnost
 • Polytechnická gramotnost v kontextu RVP PV a mezinárodních dokumentů, její význam a pojetí v životě jednotlivce i společnosti, možnosti jejího podporování v předškolním věku
 • Podmínky polytechnického vzdělávání, možná rizika (věcná, didaktická)
 • Rozvíjení kompetencí předškolního dítěte při polytechnických aktivitách
 • Volba vhodných metod polytechnického vzdělávání

2. Obsahová náplň polytechnického vzdělávání v MŠ, využití přirozených situací a plánování záměrně navozených situací

 • Základní charakteristika činností na rozvoj polytechnického vzdělávání v běžném režimu dne v MŠ
 • Hry a činnosti se stavebnicemi, využití nářadí, práce s chybou, hledání vlastního řešení, sociální dimenze (spolupráce, pomoc, komunikace)
 • Využití situací pro „pokusy a objevy“ – metodika práce učitelky, vytváření prekonceptů, pokusy o záznamy
 • Možnosti a cíle pro praktické seznamování dětí s technikou v lidském životě – význam techniky, vzdělávací centra jako zdroje informací (Techmánie, projekty Věda nás baví atd.); práce s informacemi, využití encyklopedií, médií
 • Význam a cíle tvoření z materiálů a přírodnin, návaznost na RVP PV (očekávané výstupy)
 • Řemesla dříve a nyní; možnosti spolupráce s regionálními podniky a řemeslníky
 • Tematické bloky na poznávání vybraných řemesel a řemeslných dovedností
 • Práce pěstitelské a chovatelské, vhodné metody, možná rizika

3. Praktická cvičení 1: „Pokusy a objevy“

 • Využití, možnosti a cíle pro „pokusy a objevy“ v aktivitách v MŠ (např. z oblastí statika, mechanika, magnetizmus, rozpustnost látek atd.)
 • Rozbor aktivit – porozumění principům pokusů, možnosti jejich využití pro práci s dětmi, hledání vhodných příležitostí v běžném režimu MŠ, možnost jednoduchých záznamů

4. Praktická cvičení 2: „Práce s některými materiály a jejich využití v MŠ“

 • Cíle, principy a zásady pro tvorbu dětí v kontextu RVP PV (proces x výsledek) – vhodná volba cílů podle úrovně jednotlivých dětí, potřeba individualizace; vkus a nevkus ve tvorbě dětí
 • Práce s papírem – příklad metodické řady, praktické cvičení – volba dovedností dětí (např. mačkání, trhání, stříhání, tvarování…)
 • Práce s textilem, vhodné materiály, možná rizika – příklad metodické řady
 • Práce se dřevem a kovem, volba vhodných materiálů, příklad metodické řady, náměty s různou náročností, využití nástrojů
 • Práce s modelovacími hmotami, příklady vhodných materiálů, možnosti vlastní výroby, příklad metodické řady
 • Práce s přírodními materiály, ekologické hledisko, přínosy a možná rizika, konkrétní náměty na tvoření
 • Využití recyklovaných a odpadových materiálů – principy, zásady, možná rizika, příklady námětů
 • Tvorba vlastního tematického bloku na rozvoj polytechnické gramotnosti a její prezentace

Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin) Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail