Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření

Základní informace

Rozsah hodin 32 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT- 16936/2019-2-542
šablony

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci se žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory (PLPP) a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Podrobně se seznámíte s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Lektor Vám poskytne návod, jak dále postupovat, nedošlo-li k naplnění prvního stupně PO (koloběh informací o žákovi).

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci se žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory (PLPP) a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Podrobně se seznámíte s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Lektor Vám poskytne návod, jak dále postupovat, nedošlo-li k naplnění prvního stupně PO (koloběh informací o žákovi).

Lektor se bude dále věnovat principu struktury výukových metod, vhodnosti či nevhodnosti jejich využití. V průběhu semináře proběhne analýza jejich účinnosti na různých úrovních mentálních operací a jejich využití s ohledem na cíle, které mají být dosaženy.

Součástí semináře je i hodnocení a specifičnost hodnocení směrem k žákovi s přiznaným 1. stupněm PO, pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory a následný postup při nenaplnění cílů PLPP a 1. stupně PO.

Nedílnou součástí je i způsob kooperace a spolupráce v pedagogickém sboru a důraz na týmovou práci pedagogického sboru při zavádění 1. stupně PO.


Obsah v bodech:

 • 1. stupeň podpůrných opatření – legislativní rámec, struktura a obsah PLPP, spolupráce s rodinou a odbornými pracovišti
 • Koloběh informací o žákovi – kompetence školy, spolupráce s rodiči, legislativní rámec
 • Výukové metody a formy práce vhodné pro žáky s přiznaným 1. stupněm PO
 • Hodnocení – hodnocení z pohledu SIR, hodnocení v rámci RVP
 • Klima třídy, postavení žáka ve třídě
 • Týmová spolupráce při zavádění 1. stupně PO
 • Diskuze, příklady

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.