Práce s žáky-cizinci na základní škole

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, středních škol, výchovní poradci, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

Seminář je rozdělen na dvě 8 hodinové části. V první části se budete společně s lektorkou věnovat rozvoji komunikačních kompetencí s rodiči-cizinci.

V druhé části se zaměříte na způsoby překonávání jazykových bariér, jazykový rozvoj a problematiku žáků-cizinců směrem k jazykovému rozvoji. Budeme také hovořit o dopadech na psychiku žáků v souvislosti se vstupem do jazykově homogenní třídy a následně na jejich postavení ve třídě.

Díky semináři se naučíte aplikovat do praxe nové poznatky, osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání, naučíte se rozlišovat motivaci a manipulaci. Posílíte své kompetence při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého základního vzdělávání.

Získáte informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s žáky z odlišného jazykového prostředí a praktické tipy k jazykovému rozvoji.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Práce s žáky-cizinci na základní škole Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Seminář je rozdělen na dvě 8 hodinové části. V první části se budete společně s lektorkou věnovat rozvoji komunikačních kompetencí s rodiči-cizinci.

V druhé části se zaměříte na způsoby překonávání jazykových bariér, jazykový rozvoj a problematiku žáků-cizinců směrem k jazykovému rozvoji. Budeme také hovořit o dopadech na psychiku žáků v souvislosti se vstupem do jazykově homogenní třídy a následně na jejich postavení ve třídě.

Díky semináři se naučíte aplikovat do praxe nové poznatky, osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání, naučíte se rozlišovat motivaci a manipulaci. Posílíte své kompetence při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého základního vzdělávání.

Získáte informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s žáky z odlišného jazykového prostředí a praktické tipy k jazykovému rozvoji.

1. den: Komunikační kompetence učitelů

Přehled nejčastějších menšin a jejich specifik
Asertivní chování

 • asertivní techniky – vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik
 • řešení konfliktu, obrana před manipulací ze strany rodičů, přijatelný kompromis mezi oběma stranami, přijetí a poskytování konstruktivní kritiky, přijetí a poskytování pochvaly

Sebereflexe

 • pozitivní hodnocení sebe sama
 • pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého

Aplikace naučených technik v komunikaci s rodiči-cizinci s ohledem na jejich kulturní odlišnosti a zvyky


2. den: Žák-cizinec v období adaptace

Úvod do problematiky vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Právní rámec vzdělávání cizinců
Metodická podpora při vzdělávání žáků-cizinců
Spolupráce s nevládními organizacemi při výuce
Praktický rozbor a diskuse