Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci základních škol a víceletých gymnázií
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-27632/2019-1-800
šablony

Během kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti metod, her a forem práce směřujících k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Seznámíte se s možnostmi aplikace metod projektové výuky do běžného vyučování. Bude Vám poskytnut metodický návod, formy práce a seznam her v rámci projektového vyučování.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
01.11.2021 - 02.11.2021Informace k termínům16 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Ivana Chramostová, MBA3 180 KčPřihlásit se
07.12.2021 - 08.12.2021Informace k termínům16 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Ivana Chramostová, MBA3 180 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ) Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

 • Projektové vyučování – možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace, zabudování do jednotlivých předmětů, propojování jednotlivých předmětů
 • Projektová metoda, jak projekty naplňují cíle vzdělávání (osvojování a rozvoj klíčových kompetencí), proč projektové vyučování, co je a co není projekt, přednosti projektů
 • Znaky, fáze, podoby, možnosti a meze projektů, problémy s uplatňováním projektů v praxi Motivace ve školní praxi, rozdělení metod, forem práce a her v projektovém vyučování Hry, metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech
 • Učení napříč osnovami
 • Příprava a hodnocení projektů, jak žáky na projekt připravit
 • Role žáků ve skupině, typologie týmových rolí dle Dr. Meredith Belbina
 • Ukázky projektů
 • Hodnocení práce v kooperativních skupinách
 • Náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování