Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci ZŠ a gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-746/2021-7-50
šablony

Seznámíte se s Osobnostní a sociální výchovou jako jedním z průřezových témat RVP ZV, s 11 tematickými okruhy PT OSV a s některými konkrétními tématy. Seznámíte se s metodami práce při naplňování průřezového tématu. Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy, což by mělo podpořit Vaši motivaci k proměně postojů ve Vaší profesní činnosti. Získáte základní dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se žáky a podporovat aktivní růst jejich osobnosti. Po absolvování tohoto semináře zvládnete prakticky použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky učení podle podmínek školy a samostatně rozvinout výukové postupy nového pohledu na učení v praxi.

Obsah kurzu je zaměřen na aktivity z oblasti:

  • Skupinové dynamiky
  • Sebepoznání, sebepojetí
  • Komunikace 
  • Kooperace, skupinové práce 
  • Reflexe za účelem sebepoznání a porozumění procesům učení

Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. Program vychází nabídky aktivit z vlastního zkušenostního dvouletého výcviku u citovaných osobností, a také nabídky jejich publikací - doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., Mgr. Petra Kříže a dalších osobností. Prakticky si ověříte získané poznatky na základě nabídky konkrétních aktivit průřezového tématu OSV, zacíleného na věk žáka.

Předpokládá se aktivní zapojení všech zúčastněných ve skupině.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace