Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci ZŠ a spec. škol, asistenti pedagoga, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

Cíle vzdělávacího programu:

 • Seznámení s charakteristickými projevy nadaných žáků a s možnostmi jejich identifikace ve škole
 • Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost“ a práce s těmito žáky
 • Rozšíření poznatků o poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy
 • Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků
 • Vytvoření individuálního vzdělávacího plán (IVP) pro nadaného žáka
 • Nabídnutí využití pomůcek k individualizaci a diferenciaci výuky ve třídě s nadanými žáky

Obsah programu v bodech:

 • Psychologické charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, diagnostika nadání
 • Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením (ŠPZ), možnosti screeningu nadání přímo ve škole
 • Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ, týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
 • Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům, přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání, sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka, diferenciace a individualizace výuky, akcelerace žáka
 • Praktická část – práce s IVP, vytvoření konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ, metody práce s nadanými žáky, práce s mimoškolními aktivitami, sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných žáků

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Souvisejicí kurzy

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Agresivita8 vyuč. hodinšablonyDetail
8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail