Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci ZŠ a spec. škol, asistenti pedagoga, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

Cíle vzdělávacího programu:

 • Seznámení s charakteristickými projevy nadaných žáků a s možnostmi jejich identifikace ve škole
 • Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost“ a práce s těmito žáky
 • Rozšíření poznatků o poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy
 • Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků
 • Vytvoření individuálního vzdělávacího plán (IVP) pro nadaného žáka
 • Nabídnutí využití pomůcek k individualizaci a diferenciaci výuky ve třídě s nadanými žáky

Obsah programu v bodech:

 • Psychologické charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, diagnostika nadání
 • Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením (ŠPZ), možnosti screeningu nadání přímo ve škole
 • Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ, týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
 • Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům, přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání, sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka, diferenciace a individualizace výuky, akcelerace žáka
 • Praktická část – práce s IVP, vytvoření konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ, metody práce s nadanými žáky, práce s mimoškolními aktivitami, sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných žáků

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
23.4.2020
8 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Souvisejicí kurzy

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Agresivita8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail