Rozpočet školy

Základní informace

Rozsah hodin 5 vyuč. hodin
Cílová skupina Ředitelé všech typů škol a školských zařízení
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT Bez akreditace

Na dvoudílném webináři se seznámíte komplexně se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP,  ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Obsah:

1. část

Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování

Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi

Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi

Nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí

  • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
  • možnosti řešení hraničních situací
  • organizace školy v závislosti na PHmax
  • normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu

Správné sestavení rozpočtu školy

  • příklady porušení rozpočtové kázně
  • závazné ukazatele pro státní dotace

2. část

Fondy příspěvkových organizací

  • fond odměn, rezervní fond,  fond investic, FKSP
  • tvorba a použití fondů

Doplňková činnost

  • možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí

Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství

Správné použití v souladu s legislativou v ČR

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
13.10.2021 - 15.10.2021Informace k termínům5 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEIng. Petra Schwarzová1 790 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace