ON-LINE: Školní metodik prevence

Studium k výkonu specializované činnosti

Základní informace

Rozsah hodin 250 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci základních, středních a mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-15498/2018-2-482


Akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují (nebo by chtěli pracovat) na pozici školního metodika prevence. Je vytvořeno podle standardu MŠMT a vyhlášky č. 317/2005 Sb. (§ 9 písm. c).

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.


CÍLEM STUDIA JE:

 • prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování (práce s jednotlivci i celou třídou)
 • příprava školních metodiků prevence pro samostatné vyhledávání postižených žáků
 • naučit účastníky studia diagnostikovat
 • připravit účastníky na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží
 • komplexní zkvalitnění komunikačních dovedností


OBSAH STUDIA - TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství (3 vyuč. hodiny)
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence (25 vyuč. hodin)
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb (25 vyuč. hodin)
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy (32 vyuč. hodin)
 • Systém primární prevence ve školství (15 vyuč. hodin)
 • Školní třída, její vedení a diagnostika (30 vyuč. hodin)
 • Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu (50 vyuč. hodin)
 • Sociálně nežádoucí jevy (50 vyuč. hodin)
 • Monitorování a evaluace primární prevence (20 vyuč. hodin) 


FORMA A ČASOVÝ PLÁN:

ON-LINE STUDIUM v rozsahu 250 vyuč. hodin

K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu. Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet. 

Studium je rozděleno do dvou let. V rámci prvního roku studia účastníci vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
20.5.2021 - 12.1.2023Informace k termínům250 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková, Mgr. Dana Forýtková, PaedDr. Zdeněk Martínek20 990 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Po absolvování studia získáte certifikát s akreditací MŠMT.