Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, speciální pedagogové, psychologové, výchovní poradci a metodici prevence
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-33131/2018-2-897
šablony

Vzdělávací program vám poskytne podrobnou orientaci v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských poradenských pracovišť a sítě poradenských zařízení.

Představíme vám možnosti školního poradenského pracoviště jako systému k zajištění podpůrných opatření ve škole. Ujasníte si kompetence a náplně práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce.

Vymezíme funkční systém školního poradenského pracoviště a efektivní spolupráce s pedagogy školy.

Představíme možnosti metodického vedení asistentů pedagoga, nastavení kvalitní spolupráce s pedagogy.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 

  • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
  • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
17.11.2020 - 27.11.2020
16 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková2 790 KčiPřihlásit se
07.12.2020 - 14.12.2020
16 vyuč. hodin
Lipka, BrnoMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková2 790 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah programu v bodech:

  • Základní orientace v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP) a sítě poradenských zařízení
  • Školní poradenské pracoviště, kompetence a náplň práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce
  • Systém vedení dokumentace v rámci podpůrných opatření ve škole
  • Kooperace se školskými poradenskými pracovišti a odbornými institucemi
  • Spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem a zákonnými zástupci
  • Zajišťování poskytování podpůrných opatření (PO), role osob podílejících se na poskytování PO, nákup pomůcek, rozvržení a výuka předmětu speciálněpedagogické péče
  • Podpůrné opatření „asistent pedagoga“, legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, pracovní náplň asistenta pedagoga, kompetence ve vztahu k pedagogům, osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a zákonným zástupcům, rozvržení přímé a nepřímé pedagogické činnosti
  • Metodické vedení asistenta pedagoga, další vzdělávání asistenta pedagoga, základní metodika práce asistenta pedagoga