Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci a vedení základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-496/2019-1-55
šablony

Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Zjistíte, co se mění u podpůrných opatření a jaké další změny přináší legislativní změny od 1.1.2020. Na semináři porovnáme dosavadní a nová pravidla.

Upozorníme Vás na úskalí a rizika, se kterými se můžete setkat.

Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech, které se vztahují ke vzdělávání žáků s různou mírou podpory, a základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

Seminář bude veden formou přednášky s využitím prezentace, rozboru jednotlivých kazuistik, zodpovídání modelových otázek a diskuse s účastníky. V průběhu semináře vám poskytneme dostatečný prostor pro diskusi a reflexi.

Vzdělávací cíl: Získáte ucelený pohled na právní rámec se zohledněním legislativních změn od 1.1.2020, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budete disponovat znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech, které se vztahují ke vzdělávání žáků s různou mírou podpory, a základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

  • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
  • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
20.11.2020Informace k termínům8 vyuč. hodinLipka, BrnoMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčPřihlásit se
24.11.2020Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčPřihlásit se
09.12.2020Informace k termínům8 vyuč. hodinLipka, BrnoMgr. Marika Kropíková1 390 KčPřihlásit se
10.12.2020Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Marika Kropíková1 390 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Kurz je akreditovaný u MŠMT. Po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Souvisejicí kurzy

Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření8 vyuč. hodinDetail
Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu16 vyuč. hodinšablonyDetail
Agresivita8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individualizace vzdělávání v MŠ40 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail