Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci středních škol
Kategorie kurzu Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-496/2019-1-55
šablony

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání na středních školách. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozboru jednotlivých kazuistik, zodpovídání modelových otázek a diskuze s účastníky.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání na středních školách. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozboru jednotlivých kazuistik, zodpovídání modelových otázek a diskuze s účastníky.

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání žáků a studentů na středních školách v intencích legislativního rámce, podle novely školského zákona a vyhlášky č. 27/2016.

Spolu s lektorem se budete zabývat způsobem poskytování poradenských služeb z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnosti škol v kontextu sociálněprávní ochrany dětí a mládeže, na spolupráci s rodiči, jejich práva a povinnosti a na spolupráci s odbornými pracovišti.

Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání při poskytování středního vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání žáků a studentů s různou mírou podpory na středních školách, dále pak základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

Doplňující informace

Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.