NJ - Slovní zásoba hravě a zábavně

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci základních, středních a jazykových škol s výukou německého jazyka
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-32522/2020-4-726
šablony

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

Osvojování slovní zásoby je důležitou součástí učení se cizího jazyka a také nezbytnou náplní každé vyučovací hodiny. Čím více slov žák zná, tím snadněji rozumí psaným i slyšeným textům a dokáže lépe a přesněji vyjadřovat své názory.

Každý žák si však různé lexikální jednotky osvojuje trochu odlišným způsobem. I proto je nezbytné střídání různých metod i forem výuky.

V tomto semináři budete mít možnost si vyzkoušet osvědčené aktivity při výuce slovní zásoby, jako jsou metody názorně-demonstrační či aktivizující, podělit se o své zkušenosti a seznámit se i s novými možnostmi výuky, které lze používat v hodinách, jak u nižších, tak i vyšších ročníků, a rovněž při výuce dospělých. Jde o různé didaktické hry a možnosti autonomního procvičování a upevňování slovní zásoby.

V roli žáků si vyzkoušíte hry pro jednotlivce, páry i skupiny, jako např. Wortfix, Krokodil-Spiel, ABC-Spiel a různé další. Zaměříme se na běžné tematické okruhy, jako je škola, dům a byt, části těla, oblečení, dopravní prostředky, zvířata aj., a ukážeme si, jak lze pro osvojení a upevnění slovní zásoby účinně využít písňový text.

Získáte řadu námětů i materiálů na aktivity, které odpovídají různým vyučovacím metodám a podporují osvojování a upevňování slovní zásoby a zároveň zvyšují motivaci žáků. Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami, které si sami vyzkoušíte.

Náměty a materiály získané na semináři budete moci využít ve své výuce.

 

Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
24.9.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Ing. Dana Lisá1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
NJ - Slovní zásoba hravě a zábavně Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace