Sociální a emoční učení (SEL) na praktických příkladech - cizí jazyky

Vhodné i pro učitelé různých jazyků

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina Učitelé 2. stupně základních škol, učitelé středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-8683/2021-4-245
šablony

Koncept sociálního a emočního učení (Social and Emotional Learning, SEL) není žádná převratná novinka, jeho význam a potřeba jeho uplatňování v každodenní školní praxi se ale naplno ukázaly až v minulém a letošním roce, když došlo k zavření škol a přechodu na distanční výuku.

V tomto vzdělávacím programu budou základní principy konceptu SEL vysvětleny ne teoreticky, ale pomocí souboru praktických aktivit určených pro výuku angličtiny. Nahlédneme tak do dobré praxe zejména ve školách v Dánsku a ve školách v anglicky mluvících zemích, do dobré praxe, která je snadno přenositelná do prostředí našeho vzdělávání nejen v hodinách angličtiny - protože koncepce SEL je platná obecně, napříč všemi jazyky a vyučovacími předměty.

Na příkladech si postupně ukážeme, jaké typy aktivit je dobré při výuce cizích jazyků zařazovat, když chceme koncept sociálního a emočního učení uplatňovat nejen intuitivně, ale ve všech jeho hlavních aspektech (self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationship skills, social awareness) a jednotlivých vrstvách (F.I.R.S. - foundation activities, inclusion and engagement, reflection, self-care).

Vyzkoušte si konkrétní postupy, aby jste mohli rozhodnout, do jaké míry jsou potřebné a použitelné právě ve vašich konkrétních třídách, v diskuzi s ostatními budete hledat možnosti, jak řešit modelové problémové situace. Součástí programu je také sdílení zkušeností s hrami a digitálními nástroji, které jsou v souladu s konceptem SEL, z nichž si některé  vyzkoušíte a zhodnotíte jejich silné a slabé stránky tak, aby jste je mohli efektivně využívat při prezenční, distanční nebo kombinované výuce cizího jazyka. Seznámíte se také s vhodnými a dostupnými zdroji dalších aktivit respektujících koncept SEL.

Program je určen pro učitele cizích jazyků na 2. stupni ZŠ a SŠ. Je to praktický workshop a dává prostor pro sdílení vlastních zkušeností. Je veden v češtině, na příkladech v angličtině (u účastníků se předpokládá základní, alespoň pasivní znalost angličtiny na úrovni A2+).

Cílem je poskytnout Vám osvědčené metody, postupy a nástroje pro identifikaci, používání a snadné vyhledávání vhodných aktivit, užitečných při výuce cizích jazyků, s důrazem na sociální a emoční učení (SEL) a podporu autonomního učení, a seznámit je s některými netradičními způsoby práce se třídou při výuce v online režimu tak, aby jste uměli lépe přizpůsobit svoje aktivity ve třídě různým potřebám žáků ve skupině, lépe využívali silných stránek svých žáků a lépe podporovali rozvoj jazykových i dalších kompetencí i u méně pokročilých a méně aktivních žáků.

Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
03.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEIng. Ivana Chmelařová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Sociální a emoční učení (SEL) na praktických příkladech - cizí jazyky Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.