Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-15498/2018-2-482
šablony

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování. 

Účastníci vzdělávacího programu posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Stručný obsah:

  • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
  • Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
  • Vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu
  • Vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD se zaměřením na specifika pro práci učitele
  • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH v předškolním zařízení, spolupráce rodiny
  • Postavení dítěte s ADHD v mateřské škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
  • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v mateřské škole učitelem, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
  • Diskuse a rozbor příkladů z praxe

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
04.6.2020
8 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčiPřihlásit se
05.6.2020
8 vyuč. hodin
Lipka, BrnoMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit