Společné vzdělávání v mateřských školách

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT-25288/2016-2-673

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení mateřských škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání v prostředí mateřských škol.

Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, přehledu podpůrných opatření, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
09.10.2019 - 16.10.2019
16 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Hana Saláková2 790 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Společné vzdělávání v mateřských školách Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení mateřských škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání v prostředí mateřských škol.

Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, přehledu podpůrných opatření, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

1. Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v mateřských školách

 • Školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání v předškolním zařízení
 • Způsoby poskytování poradenských služeb v mateřských školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016
 • Novela školského zákona
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb.
 • Spolupráce s rodiči a s odbornými pracovišti

2. Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Rozbor jednotlivých stupňů podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu)

 • Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně
 • Podrobný rozbor zprávy, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření
 • Základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření
 • Diskuze a reflexe účastníků

3. Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání

 • Využití individuálního vzdělávacího plánu (IVP) v předškolním vzdělávání
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště
 • Jakým způsobem, pokud je doporučeno odborným pracovištěm, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání
 • Podrobný rozbor zprávy z odborného pracoviště, jak s ní dále pracovat a jakým způsobem na základě této zprávy vytvořit funkční individuální vzdělávací plán
 • Vlastní tvorba IVP

 4. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Podpůrné opatření 1. stupně – plán pedagogické podpory
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště
 • Tvorba a využití plánu pedagogické podpory v posledním ročníku předškolního zařízení
 • Základní pedagogická diagnostika žáka nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinDetail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení8 vyuč. hodinDetail
Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu16 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinDetail
Autismus8 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinDetail
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole8 vyuč. hodinDetail
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ8 vyuč. hodinDetail
Autismus8 vyuč. hodinDetail
Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinDetail
Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinDetail