Společné vzdělávání v základních a středních školách

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT- 16936/2019-2-542
šablony

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení základních a středních škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání.

Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ I STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Společné vzdělávání v základních a středních školách Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům a vedení základních a středních škol. Poskytne Vám základní vhled do problematiky společného vzdělávání.

Lektor se bude věnovat aktuální legislativě, která se týká společného vzdělávání, nově zaváděnému plánu pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a tvorbě a využití individuálního vzdělávacího plánu.

 

1. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání

 • Školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání
 • Způsob poskytování poradenských služeb na základních a středních školách z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016
 • Povinnosti škol v kontextu sociálněprávní ochrany dětí a mládeže, spolupráce s rodiči, práva a povinnosti, spolupráce s odbornými pracovišti

 

2. Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření

 • Podpůrná opatření 1. stupně
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště
 • Specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory, způsob jeho tvorby
 • Provádění základní pedagogické diagnostiky a její praktické využití v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory
 • Zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka
 • Vlastní tvorba plánu pedagogické podpory

 

3. Individuální vzdělávací plán pro žáka ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

 • Využití individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC)
 • Doporučení z odborného pracoviště – jak jej přečíst, rozebrat, jak s ním dále pracovat a jakým způsobem na základě doporučení vytvořit funkční individuální vzdělávací plán
 • Zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka
 • Vlastní tvorba IVP

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.