Správní řízení ve školství

Základní informace

Rozsah hodin 2 hodiny
Cílová skupina vedoucí pracovníci v oblasti školství
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT bez akreditace

V průběhu celého školního roku ředitel školy může vést v různých situacích správní řízení. Nejvíce rozhodnutí je vydáváno v době, kdy je rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. Správní řízení je velmi formální proces, kolem kterého se v oblasti školství vznáší celá řada otázek. Odpovědi na ně jsou často dovozovány z judikatury. Naplnění všech zákonných požadavků pro toto řízení je důležité pro to, aby rozhodnutí nemohlo být napadeno.

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství. Byť školský zákon obsahuje pravidla pro použití správního řádu, situace je nejasná. Ovlivněna je mnoha novelizacemi školského zákona, judikaturou Nejvyššího správního soudu i výklady odborníků, které se často ve svých názorech zásadně liší.

V rámci správního řízení je nezbytné určit, kdo je vlastně správním orgánem, kdo za něj jedná. Nezbytné je správně řízení zahájit, vést správní spis, umožnit účastníku řízení realizovat jeho práva.

Vydané rozhodnutí musí obsahovat všechny podstatné náležitosti včetně těch formálních, jako je např. číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka atd.


Vztah správního řádu a školského zákona:

 • Základní právní předpisy
 • Vztah základních právních předpisů
 • Správní řízení ve školách
 • Postavení ředitele školy ve správním řízení
 • Oprávněné úřední osoby
 • Správní spis
 • Spisový přehled
 • Nahlížení do spisu
 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Zahájení řízení na žádost
 • Formální náležitosti
 • Výroková část
 • Odůvodnění
 • Poučení
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí

Správní řízení:

 • Správní řízení ve školách
 • Postavení ředitele školy ve správním řízení

Vedení správního řízení:

 • Oprávněné úřední osoby
 • Správní spis
 • Spisový přehled
 • Nahlížení do spisu

Zahájení správního řízení:

 • Zahájení řízení z moci úřední
 • Zahájení řízení na žádost

Rozhodnutí:

 • Formální náležitosti
 • Výroková část
 • Odůvodnění
 • Poučení
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí
Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
05.10.2021Informace k termínům2 hodinyON-LINE WEBINÁŘEJUDr. et Mgr. Eva Janečková790 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit