Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma

specializační studium podle standardu MŠMT

Základní informace

Rozsah hodin 250 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT MSMT-22454/2017-2-861


Jako JEDINÍ v ČR pořádáme toto studium formou e-learningu.

Studium je akreditováno podle standardů MŠMT ČR.


Studium není zaměřeno pouze na tvorbu ŠVP, ale zabývá se i otázkami jeho revizí. Umožní získat potřebnou kvalifikaci všem pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují, nebo pracovat teprve budou.

Stanete se koordinátorem, který dobře rozumí ŠVP své školy a budete schopen/a řídit jeho změny.


Kromě třech prezenčních setkání (prvního informačního, setkání uprostřed studia a závěrečného, kdy bude probíhat obhajoba závěrečné práce) studujete formou e-learningu ze svého PC.
Nemusíte nikam cestovat.

AKTUÁLNĚ:

Přihlaste se na poslední kurz v tomto roce a ušetřete 1.500 Kč!
Zvýhodněná cena: 11.400 Kč
Běžná cena: 12.900 Kč

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
13.12.2019
250 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková11 400 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

  • Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.
  • Studium zvýší kvalifikaci a umožní tak zařazení pedagoga do vyšší třídy a získaní příplatku. 
  • Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.
  • Kurz je určen pro učitele ZŠ, ZUŠ a SŠ.
  • Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.

ČASOVÝ PLÁN STUDIA:

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V eLearningové formě veškeré studium, kromě 3 prezenčních setkání, probíhá v prostředí LMS Moodle.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Předpoklad je, že čas strávený studiem tématu jedné lekce je v rozsahu cca 24 hodin, tj. 24 hodin za měsíc, tj. 6 hodin týdně. Do tohoto času se započítává i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

  • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
  • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

Podmínkou pro vstup do následující přednášky je úspěšné absolvování testu (dosažení požadovaného počtu bodů), kterým je zakončena každá přednáška.


UKONČENÍ STUDIA:

  • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
  • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.

Doplňující informace

Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Výcvikový modul mentorských dovedností32 vyuč. hodinDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností56 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail