Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma

specializační studium podle standardu MŠMT

Základní informace

Rozsah hodin 250 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT MSMT-22454/2017-2-861

 

Jako JEDINÍ v ČR pořádáme toto studium formou e-learningu.

Studium je akreditováno podle standardů MŠMT ČR.


Studium není zaměřeno pouze na tvorbu ŠVP, ale zabývá se i otázkami jeho revizí. Umožní získat potřebnou kvalifikaci všem pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují, nebo pracovat teprve budou.

Stanete se koordinátorem, který dobře rozumí ŠVP své školy a budete schopen/a řídit jeho změny.


Kromě třech prezenčních setkání (prvního informačního, setkání uprostřed studia a závěrečného, kdy bude probíhat obhajoba závěrečné práce) studujete formou e-learningu ze svého PC.
Nemusíte nikam cestovat.
Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena Volná místa
19.10.2018
250 vyuč. hodin
Učebna Marlin, BrnoMgr. Jana Kazíková12 900 Kči6Přihlásit se
09.11.2018
250 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek12 900 Kči20Přihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

  • Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.
  • Studium zvýší kvalifikaci a umožní tak zařazení pedagoga do vyšší třídy a získaní příplatku. 
  • Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.
  • Kurz je určen pro učitele ZŠ, ZUŠ a SŠ.
  • Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.

ČASOVÝ PLÁN STUDIA:

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V eLearningové formě veškeré studium, kromě 3 prezenčních setkání, probíhá v prostředí LMS Moodle.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Předpoklad je, že čas strávený studiem tématu jedné lekce je v rozsahu cca 24 hodin, tj. 24 hodin za měsíc, tj. 6 hodin týdně. Do tohoto času se započítává i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

  • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
  • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

Podmínkou pro vstup do následující přednášky je úspěšné absolvování testu (dosažení požadovaného počtu bodů), kterým je zakončena každá přednáška.


UKONČENÍ STUDIA:

  • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
  • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.

Doplňující informace

Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.